ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Κοινότητα Καλάμου: 26460 91100 / 26460 91281
Λιμεναρχείο Λευκάδας ( Γολέμη 5-7): 26450 22322
Ταξί Θαλάσσης "Dolphin Express ΙΙ": 6977 845 946 (Πληρ. κ.Γεώργιος Γιαννούτσος)
Επιβατικό Σκάφος ΙΩΑΝΝΑ: 6942 558 462 (Πληρ. κ. Αθανάσιος Γιαννιώτης)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΙΩΑΝΝΑ»

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΟ ΑΦΙΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΦΙΞΗ ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΥΤΙΚΑ  ΑΦΙΞΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΦΙΞΗ ΚΑΛΑΜΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ
07:10
-
-
07:30
14:00
-
-
14:20
ΤΡΙΤΗ
06:50
07:15
07:20
07:30
14:00
14:10
14:15 
14:20
ΤΕΤΑΡΤΗ
07:10
-
-
07:30
14:00
-
-
14:20
ΠΕΜΠΤΗ
07:10
-
-
07:30
14:00
-
-
14:20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:50
07:15
07:20
07:30
14:00
14:10
14:15
14:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
07:10
-
-
07:30
14:00 
-
-
14:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
07:10
-  
-
07:30
14:00 
-
-
14:20


ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΥΤΙΚΑ
ΑΦΙΞΗ ΚΑΛΑΜΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΟ
ΑΦΙΞΗ ΜΥΤΙΚΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11:30
11:50
13:00
13:20