ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρήσιμα τηλέφωνα

Κοινότητα Καλάμου: 26460 91100 / 26460 91281
Ιατρείο: 26460 91231
Δημοτικό Σχολείο: 26460 91372
Λιμεναρχείο Λευκάδας: 26450 22322